Структура

I. УПРАВЛЕНСКИ СЪСТАВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ  - д-р Володя Златев    
 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР - Антраник Касабян               
 

Управителен съвет:

Володя Златев Златев
Антраник Арсен Касабян
Пейо Станимиров Бойчинов
Орлин Славков Цветанов
Неделчо Ненков Кесов
Пюзант Ованес Касабян
Александър Ангелов Малинов
Паула Койчева Маринова
Хари Викторов Петков
Ангел Атанасов Папазов
Петър Атанасов Гицов
Румен Благов Кацаров
Сергей Алексеев Шишов
 
 
II. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
 
ОРГАНИЗАЦИОНЕН СЕКРЕТАР - Минка Дашинова
 
СЧЕТОВОДИТЕЛ - Дарина Драгова
 
III. ТРЕНЬОРСКИ СЪСТАВ КЪМ БФ БАДМИНТОН:
 
Главен треньор - Петя Неделчева
 
Треньор - Живко Димитров